fbpx
Nieuws

Verplichte Digitale Facturatie Tussen Bedrijven

Vanaf 1 januari 2026 wordt digitale facturatie (ook wel e-facturatie genoemd) verplicht voor alle transacties tussen ondernemingen. Deze beslissing is genomen door Vincent Van Peteghem, de Belgische Minister van Financiën, en heeft als doel om de btw-kloof te dichten en administratieve processen te vereenvoudigen.

Waarom is dit belangrijk?

Een eerlijke belastingheffing is gebaseerd op het principe dat iedereen zijn eerlijke deel bijdraagt. Als de overheid minder btw ontvangt dan verwacht, komt deze eerlijke verdeling in het gedrang. De invoering van verplichte e-facturatie zal niet alleen helpen om de btw-kloof te verkleinen, maar zal ook de administratieve lasten voor bedrijven verminderen.

Wat is er tot nu toe gedaan?

Het verkleinen van de btw-kloof is een belangrijk onderdeel van het regeerakkoord van de federale regering. Minister Van Peteghem heeft al verschillende maatregelen genomen om dit te bereiken. Zo is het renovatieattest afgeschaft en is er een nieuwe btw-ketting ontwikkeld. Ook heeft het IMF op verzoek van de minister een studie uitgevoerd om de omvang van de Belgische btw-kloof te kwantificeren.

Wat verandert er precies?

De verplichting voor digitale facturatie bestond al voor facturen aan de overheid. Met deze nieuwe regelgeving wordt digitale facturatie ook de standaard voor transacties tussen belastingplichtige bedrijven. Voor de implementatie hiervan wordt gebruik gemaakt van het Europese PEPPOL-netwerk, waardoor bedrijven automatisch verbonden zijn met alle andere deelnemers van dit netwerk. Bedrijven hebben echter nog steeds de vrijheid om een ander systeem te kiezen, mits dit voldoet aan de Europese normen.

Wat kunnen we verwachten?

Er is een ruime overgangsperiode voorzien om bedrijven de tijd te geven zich aan te passen aan deze nieuwe werkwijze. Daarnaast zal er in samenwerking met de FOD Financiën een uitgebreide informatiecampagne worden gelanceerd om alle betrokken partijen te informeren.

Met Compufact ben je alvast in orde

Als je je zorgen maakt over hoe je je kunt aanpassen aan deze nieuwe verplichtingen, hebben we goed nieuws voor je. Met Compufact ben je alvast in orde. Ons systeem is volledig compatibel met de nieuwe e-facturatie normen en kan je helpen om deze overgang zo soepel mogelijk te maken. Zo kun je je concentreren op wat echt belangrijk is voor je bedrijf, terwijl wij zorgen voor de administratieve details.

Deze verandering is een belangrijke stap voorwaarts in de modernisering van bedrijfsprocessen en het garanderen van een eerlijker belastingstelsel. Het is daarom van groot belang dat bedrijven zich tijdig voorbereiden op deze nieuwe manier van factureren.

Bron: https://vanpeteghem.belgium.be/nl/minister-van-peteghem-verplicht-digitale-facturatie-tussen-ondernemingen-strijd-tegen-fraude-en