Nieuws

Wijziging procedure crediteren verkoopfactuur

Wat?

De procedure voor het gedeeltelijk of volledig crediteren van een verkoopfactuur is gewijzigd.

Waarom?

Met regelmaat kregen we de vraag waarom er geen wijzigingen meer konden aangebracht worden op een net aangemaakte creditnota. Het bleek dat men regelmatig nog wijzigingen moest doorvoeren alvorens men deze aan de klant kon bezorgen.

Wat is er gewijzigd?

 1. Wanneer een creditnota wordt aangemaakt kan deze nog bewerkt worden
 2. Voorheen waren er twee verschillende handelingen nodig voor het crediteren:
  1. Gebruik van de knop ‘Crediteren’ om een verkoopfactuur in zijn geheel te crediteren
  2. Een nieuwe factuur aanmaken met negatieve aantallen om een gedeelte te crediteren

Nieuwe procedure

 1. Open de verkoopfactuur die je wil crediteren
 2. Gebruik de knop ‘Crediteren’
 3. De creditnota wordt aangemaakt maar krijgt nu status ‘Concept’ i.p.v. Creditnota

  Op deze manier kan je nog wijzigingen aanbrengen alvorens je de creditnota verstuurt en is het voortaan mogelijk om van hieruit een gedeeltelijke creditnota te maken. Dit kan door het aantal te wijzigen alvorens je deze verstuurt.
 4. Pas bij het versturen van de factuur zal deze de status ‘Creditnota’ krijgen
 5. Wanneer je een factuur volledig crediteert wijzigt er niets t.o.v. vroeger.
  De gecrediteerde factuur en de creditnota krijgen dezelfde status als voorheen.
 6. Wanneer je een factuur gedeeltelijk crediteert dan krijgt de creditnota de status ‘Verzonden’ toegewezen. Bij het ontvangen van de betaling van het openstaande bedrag dien je de gerelateerde factuur op betaald te zetten.